Faciliteter

Der er mulighed for strømtilslutning på alle pladser.
Flere områder har el og vandforsyning ved hver plads. Endvidere har vi 50 komfortpladser som er
ekstra store og med el, vand og afløb ved hver plads.

Vi har 6 specielle autocamperpladser med mulighed for sen ankomst. Der er en servicestation for
autocampere med kloakafløb og friskvandsforsyning.

Der er 2 servicebygninger, den ene i hovedbygningen ved reception og butik og en stor på den øverste del af pladsen, hvor også swimmingpoolen er placeret.

Begge bygninger har køkkenfaciliteter og spisepladser ude og inde.

Der er fri WIFI på det meste af pladsen.

Klik her for en rundvisning