Sportsdykning

For sportsdykkere er bugten særligt egnet til PADI træningsdyk ned til 18 m. Der er ned til 30 m dybt i bugten. Umiddelbart ud fra pladsen kan man på under 50 fra stranden nå dybder på ned til 20m.

For vore dykkergæster har vi specielle skyllefaciliteter til udstyr og dragter.
Vi har egen fyldestation for dykkerflasker (450 liter/min, 200 bar L&W compressor). Der er koblinger til samtidig fyldning af 3 flasker.

Udbredelsen af dyr og planter i bugten varierer fra år til år, ligesom sigtbarheden i vandet er afhængig af vind og vindretning.
Der er en god bestand af fladfisk, torsk, sej og hvilling. Sommeren igennem kommer der store stimer af sild, makrel og hornfisk.