Værter

Vi hedder Margit Duus og Bent Toft, og har lige overtaget Gammelmark Strand Camping pr. 1. marts 2018

Nærmnere præsntation følger. 
 

Klik her og få en rundvisnng