Privat politik

Din cookievalgshistorik

1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generel information

Følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er enhver data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Bemærkning om det ansvarlige organ” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Dette kan f.eks. Det kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sideadgang). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres fejlfrit. Andre data kan blive brugt til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du tilbagekalde dette samtykke til enhver tid i fremtiden. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os herom, eller hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse.

Analyse og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Det sker primært med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Host Europe

Udbyderen er Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149, Köln (i det følgende benævnt Host Europe) Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Host Europe forskellige logfiler inklusive dine IP-adresser.

Detaljer kan findes i Host Europes databeskyttelseserklæring: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Brugen af ​​Host Europe er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside præsenteres så pålideligt som muligt. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. til enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) for brugen af ​​ovennævnte service. Dette er en kontrakt, der kræves af databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at vi kun behandler personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

data beskyttelse

Operatørerne af disse websteder tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Persondata er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

Gammelmark Strand Camping
Gammelmark 20
6310 Broager
Danmark

Telefon: +45 74 44 17 42
E-Mail: info@gammelmark.dk

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre en specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); I sidstnævnte tilfælde sker sletningen, efter at disse grunde ikke længere er gældende.

Generel information om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. en GDPR eller artikel 9 stk. 2 lit. en GDPR, forudsat at særlige datakategorier i henhold til artikel 9, stk. 1 GDPR behandles. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande, foretages databehandling også på grundlag af artikel 49, stk. 1 lit. a GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger på din enhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), vil databehandlingen også finde sted på grundlag af § 25, stk. 1 TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde kontrakten eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. b GDPR. Endvidere behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse på grundlag af § 6, stk. 1 lit. c GDPR. Databehandling kan også udføres på baggrund af vores legitime interesse i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDPR finde sted. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde er givet i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Bemærkning om dataoverførsel til tredjelande, der ikke er sikre i forhold til databeskyttelseslovgivningen samt overførsel til amerikanske virksomheder, der ikke er DPF-certificerede

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i tredjelande, som ikke er sikre i forhold til databeskyttelseslovgivningen, samt amerikanske værktøjer, hvis udbydere ikke er certificeret i henhold til EU-US Data Privacy Framework (DPF). Når disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til og behandlet i disse lande. Vi vil gerne påpege, at i tredjelande med usikker databeskyttelseslovgivning kan et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU, ikke garanteres.

Vi vil gerne påpege, at USA som et sikkert tredjeland generelt har et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU. Dataoverførsel til USA er derefter tilladt, hvis modtageren har certificering i henhold til “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) eller har passende yderligere garantier. Oplysninger om overførsler til tredjelande, herunder datamodtagere, kan findes i denne databeskyttelseserklæring.

Modtagere af personlige data

Som en del af vores forretningsaktiviteter samarbejder vi med forskellige eksterne instanser. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at overføre personoplysninger til disse eksterne organer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne instanser, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet hertil (f.eks. videregivelse af data til skattemyndighederne), hvis vi har en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f DSGVO i overførslen, eller hvis et andet retsgrundlag tillader dataoverførslen. Ved brug af ordrebehandlere videregiver vi kun vores kunders personoplysninger på baggrund af en gyldig ordrebehandlingskontrakt. Ved fælles forarbejdning indgås en fælles forarbejdningskontrakt.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af ​​den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASEREDE PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER SOM OPFØRER AF DIN BESTEMMTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASEREDE PÅ DISSE VILKÅR. DET GÆLDENDE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM BEHANDLING ER BASEREDE PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK. HVIS DU INDVENDER, VIL VI IKKE LÆNGER BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE KOMPLEKSE ÅRSAGER TIL BEHANDLING, SOM OPVEGGER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHED, ELLER BEHANDLING ER TIL BRUG AF PÅSTANDELSE, ELLER BETYDNING I HENHOLD TIL TIL ARTIKEL 21 (1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RETTIG MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED FORMÅLET MED SÅDAN ANNONCERING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET UDSTED DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA IKKE LÆNGER BRUGT TIL FORMÅL MED DIREKTE ANNONCER (INDVENDELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage eksisterer uden at det berører andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk baseret på dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om, at dataene overføres direkte til en anden ansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os herom, eller hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Du kan til enhver tid kontakte os om dette. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​de personoplysninger, vi opbevarer om dig, vil vi normalt bruge tid til at verificere dette. I løbet af gennemgangen har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger foregik/forgår ulovligt, kan du anmode om, at databehandlingen begrænses i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses i stedet for sletning.
  • Hvis du gør indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR skal der foretages en balance mellem dine interesser og vores. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser er gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til EU’s eller en medlemsstats vigtige offentlige interesse.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Indsigelse mod reklamemails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af ​​kontaktoplysninger offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklameinformation, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Samtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger Borlabs Cookie-samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til at gemme visse cookies i din browser eller til at bruge visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Vores hjemmeside bruger Borlabs Cookie-samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til at gemme visse cookies i din browser eller til at bruge visse teknologier og til at fotografere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

Når du går ind på vores hjemmeside, gemmes en Borlabs-cookie i din browser, som gemmer det samtykke, du har givet, eller tilbagekaldelsen af ​​dette samtykke. Disse data videregives ikke til udbyderen af ​​Borlabs Cookie.

De indsamlede data vil blive gemt, indtil du anmoder os om at slette dem eller selv sletter Borlabs-cookien, eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. Detaljer om databehandlingen af ​​Borlabs Cookie kan findes på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/a.

Borlabs cookie-samtykketeknologi bruges til at opnå det lovpligtige samtykke til brugen af ​​cookies. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1 lit. c GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendte operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data vil ikke blive flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, inklusive de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive opbevaret af os for at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af § 6, stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) hvis dette blev spurgt; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsler via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning), blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af § 6, stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) hvis dette blev spurgt; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Webstedsoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom: Eksempelvis sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data er tildelt til brugerens respektive enhed. Der er ingen tildeling til et bruger-id.

Ydermere kan vi blandt andet bruge Google Analytics. Optag din mus og rul bevægelser og klik. Desuden bruger Google Analytics forskellige modelleringstilgange til at komplementere de indsamlede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier i dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der muliggør brugergenkendelse med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af ​​denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Brugen af ​​denne service er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standard kontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Virksomheden er certificeret i henhold til “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder, når data behandles i USA. Hver DPF-certificeret virksomhed forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere information kan fås hos udbyderen ved at bruge følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP anonymisering

Google Analytics IP-anonymisering er aktiveret. Det betyder, at din IP-adresse bliver forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af ​​dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.

Browser plugin

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrehåndtering

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

6. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside integrerer videoer fra YouTube-webstedet. Webstedets operatør er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en af ​​disse hjemmesider, hvor YouTube er integreret, etableres en forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube bruges videoer, der afspilles i udvidet databeskyttelsestilstand, ikke til at tilpasse browsing på YouTube. Annoncer, der vises i udvidet databeskyttelsestilstand, er heller ikke personliggjorte. Der sættes ingen cookies i udvidet databeskyttelsestilstand. I stedet lagres såkaldte lokale lagringselementer i brugerens browser, der ligesom cookies indeholder persondata og kan bruges til genkendelse. Detaljer om den udvidede databeskyttelsestilstand kan findes her: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

Om nødvendigt kan yderligere databehandlinger udløses efter aktivering af en YouTube-video, som vi ikke har indflydelse på.

Brugen af ​​YouTube er i interessen for en attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information om databeskyttelse på YouTube kan findes i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i henhold til “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder, når data behandles i USA. Hver DPF-certificeret virksomhed forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere information kan fås hos udbyderen ved at bruge følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vimeo uden sporing (Do-Not-Track)

Denne hjemmeside bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøger en af ​​vores sider udstyret med Vimeo-videoer, oprettes en forbindelse til Vimeos servere. Vimeo-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo får også din IP-adresse. Vi har dog indstillet Vimeo, så Vimeo ikke sporer din brugeraktivitet og vil ikke sætte cookies.

Brugen af ​​Vimeo er i interessen for en attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler og ifølge Vimeo på “legitime forretningsinteresser”. Detaljer kan findes her: https://vimeo.com/privacy.

Yderligere information om hvordan vi håndterer brugerdata kan findes i Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Denne side bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med henblik på ensartet skrifttypevisning. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Brugen af ​​Google Maps er af hensyn til en attraktiv præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standard kontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde mere information om, hvordan vi håndterer brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i henhold til “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder, når data behandles i USA. Hver DPF-certificeret virksomhed forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere information kan fås hos udbyderen ved at bruge følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) sker af et menneske eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende kommer ind på hjemmesiden. Til analyse evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, længden af ​​den tid, den besøgende på webstedet opholder sig på webstedet eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet informeres ikke om, at en analyse finder sted.

Dataene opbevares og analyseres på grundlag af § 6, stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og SPAM. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information om Google reCAPTCHA kan findes i Googles databeskyttelsesbestemmelser og Googles vilkår for brug under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com /terms?hl=de .

Virksomheden er certificeret i henhold til “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder, når data behandles i USA. Hver DPF-certificeret virksomhed forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere information kan fås hos udbyderen ved at bruge følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wordfence

Vi har integreret Wordfence på denne hjemmeside. Udbyderen er Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (herefter “Wordfence”).

Wordfence bruges til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål etablerer vores hjemmeside en permanent forbindelse til Wordfences servere, så Wordfence kan sammenligne sine databaser med den adgang, der er foretaget til vores hjemmeside og om nødvendigt blokere dem.

Brugen af ​​Wordfence er baseret på § 6, stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sin hjemmeside mod cyberangreb så effektivt som muligt. Såfremt der er anmodet om passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information på brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standard kontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Ordrehåndtering

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) for brugen af ​​ovennævnte service. Dette er en kontrakt, der kræves af databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at vi kun behandler personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

7. e-handel og betalingsudbydere

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til at etablere, strukturere og ændre vores kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af ​​denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller fakturere for den. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1 lit. b GDPR.

De indsamlede kundedata vil blive slettet efter afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet og udløb af eventuelle lovbestemte opbevaringsperioder. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.